ארון מתכת לאחסון כימיקלים דליקים 15/45/83

ארון בטיחות צהוב לכימיקלים דליקים. סגירה ידנית+מדבקה בעברית.

הארון עומד בתקני OSHA ,NEPA CODE 30, ומאושר ע"י מר שוקי שלנגר – מפקח הבטיחות.
בהוראת מפקח הבטיחות יש להוסיף אמבטים להפרדה משנית ומגשים למאצרה שאינם כלולים במחיר.

אנא בחרו את גודל הארון הרצוי מהתפריט למעלה. מידות:

15 ליטר (4 גלון): גובה 46 ס"מ, רוחב 44 ס"מ, עומק 43 ס"מ.
דלת אחת, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

45 ליטר (15 גלון): גובה 89 ס"מ, רוחב 59 ס"מ, עומק 47 ס"מ.
דלת אחת, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

45 ליטר רוחבי: גובה 46 ס"מ, רוחב 109 ס"מ, עומק 46 ס"מ.
שתי דלתות, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

83 ליטר (22 גלון): גובה 165 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, עומק 46 ס"מ.
דלת אחת, 2 מדפי סופר סלוט ליצירת 3 תאים.

ארון מתכת לאחסון חומצות 15/45/83 ליטר

ארון בטיחות כחול לחומצות. סגירה ידנית+מדבקה בעברית.

הארון עומד בתקני OSHA ,NEPA CODE 30, ומאושר ע"י מר שוקי שלנגר – מפקח הבטיחות.
בהוראת מפקח הבטיחות יש להוסיף אמבטים להפרדה משנית ומגשים למאצרה שאינם כלולים במחיר.

אנא בחרו את גודל הארון הרצוי מהתפריט למעלה. מידות:

15 ליטר (4 גלון): גובה 46 ס"מ, רוחב 44 ס"מ, עומק 43 ס"מ.
דלת אחת, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

45 ליטר (15 גלון): גובה 89 ס"מ, רוחב 59 ס"מ, עומק 47 ס"מ.
דלת אחת, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

45 ליטר רוחבי: גובה 46 ס"מ, רוחב 109 ס"מ, עומק 46 ס"מ.
שתי דלתות, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

83 ליטר (22 גלון): גובה 165 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, עומק 46 ס"מ.
דלת אחת, 2 מדפי סופר סלוט ליצירת 3 תאים.

ארון מתכת לאחסון בסיסים 15/45/83 ליטר

ארון בטיחות כחול לבסיסים. סגירה ידנית+מדבקה בעברית.

הארון עומד בתקני OSHA ,NEPA CODE 30, ומאושר ע"י מר שוקי שלנגר – מפקח הבטיחות.
בהוראת מפקח הבטיחות יש להוסיף אמבטים להפרדה משנית ומגשים למאצרה שאינם כלולים במחיר.

אנא בחרו את גודל הארון הרצוי מהתפריט למעלה. מידות:

15 ליטר (4 גלון): גובה 46 ס"מ, רוחב 44 ס"מ, עומק 43 ס"מ.
דלת אחת, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

45 ליטר (15 גלון): גובה 89 ס"מ, רוחב 59 ס"מ, עומק 47 ס"מ.
דלת אחת, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

45 ליטר רוחבי: גובה 46 ס"מ, רוחב 109 ס"מ, עומק 46 ס"מ.
שתי דלתות, מדף סופר סלוט ליצירת 2 תאים.

83 ליטר (22 גלון): גובה 165 ס"מ, רוחב 60 ס"מ, עומק 46 ס"מ.
דלת אחת, 2 מדפי סופר סלוט ליצירת 3 תאים.