ניולוג-חיישן זרימה

0.01

מודד מהירות זרימה של מים מיועד למדידת זרימת מים. גלגל הנמצא בו מסתובב בעקבות זרימת מים דרכו. לחיישן קיימים פתח כניסה ופתח יציאה. הגלגל שבתוך החיישן מסתובב בתוך מסגרת, בלי שיהיה מחובר פיזית לדבר כלשהו. מהירות סיבובו נמדדת על ידי השינויים החלים בשדה המגנטי שסביבו. משך הניסוי: שניה אחת עד 31 ימים ** מצבי טווח ומצבי תפעול 0עד 4.7 m/s ** ADCרזולוציה bit16 **רזולוציה : 0.0001 m/s **קצב דגימה מרבי לשנייה 100

מק"ט: NUL-224 קטגוריה:

תיאור

מודד מהירות זרימה של מים מיועד למדידת זרימת מים. גלגל הנמצא בו מסתובב בעקבות זרימת מים דרכו. לחיישן קיימים פתח כניסה ופתח יציאה. הגלגל שבתוך החיישן מסתובב בתוך מסגרת, בלי שיהיה מחובר פיזית לדבר כלשהו. מהירות סיבובו נמדדת על ידי השינויים החלים בשדה המגנטי שסביבו. משך הניסוי: שניה אחת עד 31 ימים ** מצבי טווח ומצבי תפעול 0עד 4.7 m/s ** ADCרזולוציה bit16 **רזולוציה : 0.0001 m/s **קצב דגימה מרבי לשנייה 100